Rozlicz PIT-36L za rok

PIT-36L wybierają tylko osoby prowadzące indywidulaną działalność gospodarczą, które rozliczają się samodzielnie (bez pośrednictwa płatnika) przy zastosowaniu liniowej skali podatkowej 19%.

Pobierz program i zainstaluj go na komuputerze
Skorzystaj z formularza Online na stronie e-pity.pl
e-pity.pl
Rozlicz PIT z e-pity.pl – To najłatwiejszy w obsłudze program do wypełniania formularzy PIT dla 82% podatników. Rozliczysz podatek szybko, sprawnie i bez problemów wydrukujesz lub wyślesz swoje zeznanie online do urzędu skarbowego.

Zanieś swój PIT-36L do Urzędu Skarbowego

Wiemy, że niektóre osoby preferują ręczne wypełnienie deklaracji PIT-36L. Poniżej zamieszczamy formularz w pliku pdf. Można go bezpiecznie pobrać, wydrukować, wypełnić, a następnie wysłać lub osobiście zanieść do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Pobierz program i skorzystaj z aktywnych deklaracji w formacie pdf

Kto wybiera PIT 36L?

PIT-36L wypełnią osoby, które:

  • prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu liniowej skali podatkowej
  • prowadziły działy specjalne produkcji rolnej (np. uprawy w szklarniach, hodowle zwierząt poza gospodarstwem rolnym i inne) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu liniowej skali podatkowej

Kiedy można skorzystać z podatku liniowego?

Podatnicy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą mogą rozliczać się według stawki progresywnej 18% i 32% lub według stawki liniowej -19%. Decyzję o wyborze formy opodatkowania, osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą podejmuje w momencie jej rozpoczęcia wprowadzając odpowiednie informacje na wniosku rejestracyjnym CEiDG-1.

W przypadku chęci zmiany formy opodatkowania, podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą musi podjąć decyzję najpóźniej na początku stycznia danego roku podatkowego. Następnie do 20 stycznia musi złożyć w urzędzie skarbowym pisemną deklarację o wyborze opodatkowania według stawki liniowej oraz dokonać aktualizacji informacji na druku CEiDG-1. W przypadku podatnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej decyzja o wyborze opodatkowania według stawki liniowej musi zostać złożona najpóźniej 1 grudnia roku poprzedzającego rozlicznie.

Kiedy można stracić możliwość korzystania z podatku liniowego?

Stracimy możliwość korzystania z liniowej skali podatkowej w sytuacji, gdy uzyskujemy przychody ze świadczenia usług (osobiście lub przez wspólnika) dla obecnego lub byłego pracodawcy.

Kilka źródeł przychodu

W przypadku stawki liniowej nie jest możliwe łączenie różnych źródeł przychodu na jednym zeznaniu rocznym. Jeśli w danym roku podatkowym podatnik posiada więcej niż jedno źródeł przychodów np.: prowadzi indywidualną działalność gospodarczą rozliczną stawką liniową i jednocześnie jest zatrudniony na umowę o pracę, wówczas musi dokonać rozliczenia na dwóch odrębnych formularzach: PIT36L dla przychodów z działalności gospodarczej i PIT37 dla przychodów z umowy o pracę.

Rozliczenie indywidualne

Formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie. Korzystając z deklaracji PIT-36L nie mamy możliwości opodatkowania swoich dochodów wspólnie z małżonkiem oraz w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Czy przy deklaracji PIT 36L przysługują odliczenia?

Podatnicy rozliczający się poprzez PIT36L nie mogą odliczać od dochodu z działalności gospodarczej wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków na użytkowanie Internetu. Od kwoty należnego podatku nie ma możliwości również odliczenia ulgi rodzinnej.

Jeśli podatnik prowadzący działalność gospodarczą odnotował na przestrzeni minionych pięciu lat podatkowych stratę, to może uzyskany dochód pomniejszyć o nią. Obniżenie w którymkolwiek z lat nie może być wyższe niż 50% kwoty straty.

Pobierz program i zainstaluj go na komuputerze
Skorzystaj z programu Online na stronie e-pity.pl

Spełnij swój obowiązek pożytecznie

Nasz program zapewnia intuicyjną pomoc, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces rozliczenia. Jego bezpieczeństwo oraz zgodność ze wszystkimi standardami określanymi przez Ministerstwo Finansów jest zapewniana przez zespół ekspertów.
Co jednak równie ważne, rozliczając się z nami, wspierasz Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, które m.in. prowadzi działania terapeutyczne i edukacyjne w asyście zwierząt. Wspiera rehabilitację osób niepełnosprawnych, głównie w szpitalach dziecięcych oraz szkołach i przedszkolach specjalnych.

Obejrzyj krótką prezentacje programu e-pity.pl Łatwe podatki