Rozlicz PIT-37 za rok

PIT-37 jest najpopularniejszą deklaracją podatkową w Polsce. Wybierają ją osoby pracujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także emeryci, renciści oraz osoby pobierające zasiłki.

Deklarację PIT 37 wypełnią podatnicy, których przychody opodatkowane są według zasad ogólnych, z zastosowaniem skali podatkowej, oraz którzy osiągają swoje dochody wyłącznie za pośrednictwem płatnika. Płatnik to instytucja (najczęściej nasz pracodawca), która wypłaca wynagrodzenie.

Pobierz program i zainstaluj go na komuputerze
Skorzystaj z formularza Online na stronie e-pity.pl
e-pity.pl
Rozlicz PIT z e-pity.pl– To najłatwiejszy w obsłudze program do wypełniania formularzy PIT dla 82% podatników. Rozliczysz podatek szybko, sprawnie i bez problemów wydrukujesz lub wyślesz swoje zeznanie online do urzędu skarbowego.

Zanieś swój PIT-37 do Urzędu Skarbowego

Wiemy, że niektóre osoby preferują ręczne wypełnienie deklaracji PIT-37. Poniżej zamieszczamy formularz w pliku pdf. Można go bezpiecznie pobrać, wydrukować, wypełnić, a następnie wysłać lub osobiście zanieść do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Pobierz program i skorzystaj z aktywnych deklaracji w formacie pdf

Kto wybiera PIT 37?

PIT 37 wypełnią osoby, które uzyskały przychody z tytułu:

 • umów o prace, umów cywilno – prawnych i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej (chałupnictwo)
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (np.: z umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich, pełnienia obowiązków społecznych)
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent socjalnych i strukturalnych)
 • zasiłków lub świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych oraz z umowy aktywizacyjnej
 • członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną
 • stypendiów
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • należności za pracę, które przysługują tymczasowo aresztowanym oraz skazanym

Rozliczenie wspólne

Wspólnie z małżonkiem możemy rozliczyć się, jeśli nasze małżeństwo zostało zawarte przed rozpoczęciem roku, mamy wspólnotę majątkową (nie mamy zawartej rozdzielności majątkowej) i oboje z małżonków osiąga przychody z określonych powyżej tytułów. Jeśli możemy podjąć decyzje o rozliczeniu wspólnie z małżonkiem, małżeństwo wypełnia jedną wspólną deklarację PIT 37.

Podobnie sprawa się ma w sytuacji osób samotnie wychowujących dzieci – do wspólnego rozliczania się z dzieckiem podatnik osiągający przychody z określonych powyżej tytułów, wybiera deklarację PIT 37.

Czy rozliczając się za pomocą PIT-37 przysługują mi jakieś odliczenia?

Nasz program pomoże Ci uwzględnić wszelkie możliwe odliczenia. Przede wszystkim wypełniając formularz odliczamy składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Do pozostałych odliczeń wykorzystuje się załączniki:

 • PIT/O – do odliczeń od dochodu np. darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego lub od podatku np. z tytułu wychowywania dzieci
 • PIT/D – do odliczeń wydatków mieszkaniowych np.: z tytułu ulgi odsetkowej - spłaty odsetek od kredytu lub pożyczki, zaciągniętych na cele mieszkaniowe
Pobierz program i zainstaluj go na komuputerze
Skorzystaj z programu Online na stronie e-pity.pl

Spełnij swój obowiązek pożytecznie

Nasz program zapewnia intuicyjną pomoc, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces rozliczenia. Jego bezpieczeństwo oraz zgodność ze wszystkimi standardami określanymi przez Ministerstwo Finansów jest zapewniana przez zespół ekspertów.
Co jednak równie ważne, rozliczając się z nami, wspierasz Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, które m.in. prowadzi działania terapeutyczne i edukacyjne w asyście zwierząt. Wspiera rehabilitację osób niepełnosprawnych, głównie w szpitalach dziecięcych oraz szkołach i przedszkolach specjalnych.

Obejrzyj krótką prezentacje programu e-pity.pl Łatwe podatki