e-pity.pl Program PIT za 2018: PIT 38 i inne - e-pity.pl

Rozlicz PIT-38 za rok 2018

PIT-38 są zobowiązane wypełnić osoby, które uzyskały prywatnie (czyli poza prowadzoną działalnością) przygody ze sprzedaży papierów wartościowych lub udziałów w spółkach.

W przypadku papierów wartościowych, których obrót odbywa się na rachunku inwestycyjnym, biuro maklerskie obsługujące rachunek dostarcza PIT-8C, który jest podstawą do wypełnienia deklaracji PIT-38. Warto pamiętać, że obrót np.: udziałami spółek nienotowanych na giełdzie odbywa się poza rachunkiem inwestycyjnym.

Pobierz program i zainstaluj go na komuputerze
Skorzystaj z formularza Online na stronie e-pity.pl
e-pity.pl
Rozlicz PIT 2018 z e-pity.pl – To najłatwiejszy w obsłudze program do wypełniania formularzy PIT dla 82% podatników. Rozliczysz podatek szybko, sprawnie i bez problemów wydrukujesz lub wyślesz swoje zeznanie online do urzędu skarbowego.

Zanieś swój PIT-38 do Urzędu Skarbowego

Wiemy, że niektóre osoby preferują ręczne wypełnienie deklaracji PIT-38. Poniżej zamieszczamy formularz w pliku pdf. Można go bezpiecznie pobrać, wydrukować, wypełnić, a następnie wysłać lub osobiście zanieść do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Pobierz program i skorzystaj z aktywnych deklaracji w formacie pdf

Kto wybiera PIT 38?

PIT 38 wypełnią osoby, które uzyskały przychody z tytułu:

  • papierów wartościowych
  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka)
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających
  • udziałów w spółkach

PIT-38 wypełnią osoby, które w roku podatkowym uzyskały przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

PIT-38 należy wypełnić także dla przychodów kapitałowych uzyskanych przez polskich obywateli za granicą. Deklarację uzyskania przychodów kapitałowych należy złożyć na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi inaczej.

Rozliczenie indywidualne

PIT-38 małżonkowie wypełniają niezależnie, każdy dla siebie. Nie jest możliwe dokonanie wspólnego rozliczenia w związku z przychodami wykazywanymi na PIT-38.

Kiedy rozliczamy PIT-38

PIT-38 wypełniamy dopiero w chwili zbycia udziałów. Samo objęcie udziałów (np. za gotówkę) w spółkach posiadających osobowość prawną nie generuje przychodu rozliczanego na PIT-38.

Pobierz program i zainstaluj go na komuputerze
Skorzystaj z programu Online na stronie e-pity.pl

Spełnij swój obowiązek pożytecznie

Nasz program zapewnia intuicyjną pomoc, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces rozliczenia. Jego bezpieczeństwo oraz zgodność ze wszystkimi standardami określanymi przez Ministerstwo Finansów jest zapewniana przez zespół ekspertów.
Co jednak równie ważne, rozliczając się z nami, wspierasz Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, które m.in. prowadzi działania terapeutyczne i edukacyjne w asyście zwierząt. Wspiera rehabilitację osób niepełnosprawnych, głównie w szpitalach dziecięcych oraz szkołach i przedszkolach specjalnych.

Obejrzyj krótką prezentacje programu e-pity.pl Łatwe podatki