Rozlicz PIT-36 za rok

PIT-36 wybierają przede wszystkim osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, które rozliczają się samodzielnie (bez pośrednictwa płatnika) przy zastosowaniu skali podatkowej w przedziale od 18% do 32%.

Pobierz program i zainstaluj go na komuputerze
Skorzystaj z formularza Online na stronie e-pity.pl
e-pity.pl
Rozlicz PIT z e-pity.pl – To najłatwiejszy w obsłudze program do wypełniania formularzy PIT dla 82% podatników. Rozliczysz podatek szybko, sprawnie i bez problemów wydrukujesz lub wyślesz swoje zeznanie online do urzędu skarbowego.

Czym różni się PIT-36 i PIT-36L

Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą zdecydowała się na podatek liniowy o stawce 19% wówczas wybiera druk PIT 36L. Ważne jest, że przychody pochodzące z działalności opodatkowanej podatkiem liniowym nie mogą być łączone z dochodami rozliczanymi według skali podatkowej.

Zanieś swój PIT-36 lub PIT-36L do Urzędu Skarbowego

Wiemy, że niektóre osoby preferują ręczne wypełnienie deklaracji PIT-36. Poniżej zamieszczamy formularz w pliku pdf. Można go bezpiecznie pobrać, wydrukować, wypełnić, a następnie wysłać lub osobiście zanieść do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Pobierz program i skorzystaj z aktywnych deklaracji w formacie pdf

Kto wybiera PIT-36?

PIT-36 wypełnią osoby, które:

 • prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej
 • prowadziły działy specjalne produkcji rolnej (np. uprawy w szklarniach, hodowle zwierząt poza gospodarstwem rolnym i inne) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej
 • uzyskały zarobki ze źródeł położonych za granicą Rzeczpospolitej Polskiej (jeśli nad płatnikiem, nie ciąży obowiązek rozliczania zaliczek na podatek z tytułu zatrudnienia na terenie Polski)
 • uzyskały przychody, od których samodzielnie opłacają zaliczki na podatek

W jakiej sytuacji jeszcze PIT-36?

Jest też wiele innych sytuacji, w których należy złożyć rozliczenie na deklaracji PIT36.
Deklaracje tą należy złożyć, gdy podatnik:

 • uzyskał przychody z najmu, dzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze
 • uzyskał przychody z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy (np. sprzedaż bezpośrednia lub za pośrednictwem serwisów aukcyjnych), jeżeli sprzedaż nastąpiła przed upływem pełnych 6 miesięcy od daty nabycia rzeczy
 • dolicza do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci
 • korzysta z kredytu podatkowego - zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy
 • obniżaja dochód o straty z lat ubiegłych

Kilka źródeł przychodu

Jeśli w danym roku podatkowym podatnik posiada więcej niż jedno źródeł przychodów np.: prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i jednocześnie jest zatrudniony na umowę o pracę, wówczas rozlicza się za pomocą deklaracji PIT-36. Deklarację tą wybiera się zawsze, jeśli choć jedno ze źródeł przychodów nie jest rozliczane za pośrednictwem płatnika (czyli poprzez deklaracje PIT-37).

Rozliczenie wspólne

Deklaracja PIT-36 jest przeznaczona także dla podatników opodatkowujących swoje dochody wspólnie z małżonkiem oraz w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Czy przy deklaracji PIT 36 przysługują odliczenia takie jak przy PIT37?

Nasz program pomoże Ci uwzględnić wszelkie możliwe odliczenia. Przede wszystkim wypełniając formularz odliczamy składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatnicy rozliczający się poprzez PIT36 podobnie jak przy formularzu PIT37 wykorzystują się załączniki:

 • PIT/O – do odliczeń od dochodu np. darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego lub od podatku np. z tytułu wychowywania dzieci
 • PIT/D – do odliczeń wydatków mieszkaniowych np.: z tytułu ulgi odsetkowej - spłaty odsetek od kredytu lub pożyczki, zaciągniętych na cele mieszkaniowe
Pobierz program i zainstaluj go na komuputerze
Skorzystaj z programu Online na stronie e-pity.pl

Spełnij swój obowiązek pożytecznie

Nasz program zapewnia intuicyjną pomoc, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces rozliczenia. Jego bezpieczeństwo oraz zgodność ze wszystkimi standardami określanymi przez Ministerstwo Finansów jest zapewniana przez zespół ekspertów.
Co jednak równie ważne, rozliczając się z nami, wspierasz Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, które m.in. prowadzi działania terapeutyczne i edukacyjne w asyście zwierząt. Wspiera rehabilitację osób niepełnosprawnych, głównie w szpitalach dziecięcych oraz szkołach i przedszkolach specjalnych.

Obejrzyj krótką prezentacje programu e-pity.pl Łatwe podatki